Vilkår og betingelser

Sidst opdateret: 9. oktober 2018

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår”, “Vilkår og betingelser”) styrer dit forhold til https://getulocal.com/website (“Service”), der drives af getULocal (“os”, “vi” eller “vores” ).

Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger tjenesten.

Din adgang til og brug af Tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse Vilkår. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge Tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår. Hvis du er uenig med nogen del af vilkårene, kan du muligvis ikke få adgang til tjenesten.

Indhold

Vores Service giver dig mulighed for at sende, link, gemme, dele og ellers stille visse oplysninger, tekst, grafik, videoer eller andet materiale til rådighed (“Indhold”). Du er ansvarlig for det Indhold, du sender til Tjenesten, herunder dets lovlighed, pålidelighed og hensigtsmæssighed.

Ved at sende indhold til tjenesten giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentlig udføre, offentligt vise, gengive og distribuere sådant indhold på og gennem tjenesten. Du beholder alle dine rettigheder til ethvert indhold, du sender, indsender eller viser på eller gennem Tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens indeholder retten til at gøre dit indhold tilgængeligt for andre brugere af tjenesten, som også kan bruge dit indholdsobjekt til disse vilkår.

Du repræsenterer og garanterer at: (i) indholdet er dit (du ejer det) eller du har ret til at bruge det og give os rettigheder og licens som angivet i disse vilkår og (ii) udstationering af dit indhold på eller gennem Tjenesten krænker ikke privatlivets rettigheder, publicitetsrettigheder, ophavsrettigheder, kontraktsrettigheder eller andre rettigheder til nogen person.

Konti

Når du opretter en konto hos os, skal du give os oplysninger, som er korrekte, komplette og aktuelle til enhver tid. Undladelse af at gøre dette udgør et brud på Vilkårene, hvilket kan medføre øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores Service.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til Tjenesten og til aktiviteter eller handlinger under dit kodeord, om dit kodeord er hos vores Service eller en tredjepartstjeneste.

Du accepterer ikke at oplyse din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal straks underrette os om at blive opmærksom på brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge som brugernavn navnet på en anden person eller enhed eller som ikke er lovligt tilgængelig til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt rettigheder for en anden person eller enhed end dig uden passende tilladelse eller et navn der er ellers fornærmende, vulgær eller uanstændigt.

Intellektuel ejendomsret

Tjenesten og dets oprindelige indhold (eksklusive indhold leveret af brugere), funktioner og funktionalitet er og vil forblive eksklusive ejendom af getULocal og dets licensgivere. Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærker og andre love i både Danmark og fremmede lande. Vores varemærker og handelsbeklædning må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller en tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra getULocal.

Links til andre websteder

Vores Service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af getULocal.

getULocal har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitik eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at getULocal ikke direkte eller indirekte er ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brug af eller afhængighed af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det kraftigste at læse vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for tredjepartswebsites eller tjenester, du besøger.

Afslutning

Vi kan opsige eller suspendere din konto med det samme uden forudgående varsel eller ansvar, uanset årsag, herunder uden begrænsning, hvis du bryder vilkårene.

Ved opsigelsen ophører din ret til at bruge tjenesten straks. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du bare afbryde brugen af ​​tjenesten.

Ansvarsbegrænsning

Under ingen omstændigheder skal getulocal eller dets direktører, medarbejdere, partnere, agenter, leverandører eller associerede virksomheder være ansvarlige for eventuelle indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller straffende skader, herunder uden begrænsning tab af overskud, data, brug, goodwill, eller andre immaterielle tab som følge af (i) din adgang til eller brug af eller manglende adgang til eller brug af Tjenesten; (ii) ethvert adfærd eller indhold af en tredjepart på Tjenesten (iii) ethvert indhold opnået fra Tjenesten og (iv) uautoriseret adgang, brug eller ændring af dine transmissioner eller indhold, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, tort (herunder forsømmelighed) eller anden juridisk teori, uanset om vi er blevet informeret om muligheden for en sådan skade eller endog hvis et middel beskrevet heri har vist sig at have mislykkedes med dets væsentlige formål.

Ansvarsfraskrivelse

Din brug af Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på grundlag af “AS IS” og “AS AVAILABLE”. Tjenesten ydes uden garantier af nogen art, uanset om det er udtrykkeligt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse eller gennemførelsesforløb.

GetULocal dets datterselskaber, datterselskaber og dets licensgivere garanterer ikke, at a) Tjenesten vil fungere uafbrudt, sikker eller tilgængelig på et bestemt tidspunkt eller sted b) fejl eller mangler vil blive rettet c) Tjenesten er fri for vira eller andre skadelige komponenter eller d) resultaterne af brugen af ​​tjenesten vil opfylde dine krav.

Lovvalg

Disse Vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning uden hensyntagen til dets lovbestemmelser.

Vores undladelse af at håndhæve enhver ret eller bestemmelse af disse Vilkår betragtes ikke som en afkald på disse rettigheder. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller uafdrives af en domstol, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår gældende. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem os vedrørende vores Service og erstatter og erstatter eventuelle tidligere aftaler, vi måtte have mellem os om Tjenesten.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre eller erstatte disse Vilkår til enhver tid. Hvis en revision er materiale, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel inden eventuelle nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive bestemt efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores Service, efter at disse revisioner bliver effektive, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse Vilkår, bedes du kontakte os her.